Tlaková a splašková kanalizace a ČOV Dolní Roveň – dodávka a montáž střechy, dodávka a montáž výplní stavebních otvorů na objektech SO 9.1, 9.2, 15.1

Objednatel: Metrostav a.s. – Subterra a.s

Detail projektu

Rok: 2011
Datum: 09 /2010 - 10 /2011

Cena: 1,5 mil. Kč

Galerie projektu

Máte zájem o naše služby?